Boro boro текст песни

Асен Чилингиров: Гръцки дневник, септември 1989 година; Асен Чилингиров (2013) Албански дневник. Да, така е, сега не можем да се оженим, защото ти си зависим от лекари Но можем да се оженим.